donderdag 14 februari 2013

WU HANG LI


Toen enkele vrienden Wu Hang Li eens bezochten, vonden zij hem in zijn studeerkamer, een groot prisma, dat op een tafel voor hem lag bekijkend. Zodra Wu Hang Li de vrienden zag stond hij op en liep hen tegemoet.Ge weet vermoedelijk niet, waarom ik met zoveel aandacht naar dit prisma kijk, maar dit prisma is voor mij een afbeelding van de hoogste en laatste waarheid.Wu Hang Li nam het prisma op en hield het in het licht, zodat het in alle kleuren van de regenboog begon te schitteren.Veelkleurig en verwarrend schijnt het wezen van de waarheid, bont en wonderlijk schijnen de geheimen van hemel en aarde (de kosmos), maar in feite is het slechts een en hetzelfde, waardoor alles ontstaat en alles bewogen wordt.Het prisma der waarheid heeft echter zulke grootse afmetingen, dat de volkeren der aarde en de geslachten der mensen er vaak niet meer van te zien krijgen dan een van zijn talrijke facetten, en ieder volk beschrijft bij monde van zijn wijzen het facet dat het gezien heeft, en ieder geslacht verkondigt door zijn denkers die ene kant die het in staat was te ontdekken.Daarin hebben zij volkomen gelijk. Het is onze hoogste en edelste roeping de waarheid te benaderen.Waarin echter volkeren en mensen falen, en waarin zij zich op een gevaarlijke manier vergissen is het geloof dat ieder volk en vaak ieder mens zijn facet voor het enige juiste aanziet.En de meeste mensen hun kant als de enigst mogelijke en toelaatbare beschouwt. Zo vervormen zij de waarheid in een vergissing, en de wijsheid in domheid.Zo wordt rechtschapenheid bekrompenheid en ijver tot naijver.Wie een facet heeft gezien dat blauw schittert, verklaart het blauw tot oerprincipe van alle gebeuren.Wie een Rood belicht facet ziet, gelooft daarin de alles bewegende (oer) kracht ontdekt te hebben.Ieder is overtuigd in zijn klein gedeelte het geheel te bezitten, en in plaats van eendrachtig samen te gaan, bestrijden zij elkander, en trachten elkaar van huns gelijk te overtuigen.Wie echter weet dat de waarheid een veelzijdig geheel is, die zal met voorzichtigheid en beleid trachten deze waarheid te benaderen. Zoals dit prisma schittert ook de verborgen en vaak onaanzienlijke waarheid, zodra het licht der rede op haar valt.Wu Hang Li Tao

Blog 21 Verouderd nooit

Geen opmerkingen:

Een reactie posten